Faglig tilgang

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte unge, inden vi fastligger indsatsen – som iøvrigt kan “flytte” sig med tiden og udviklingen. Vi ved og tror på, at  det relationelle spiller en vigtig rolle – og kan være medvirkende til reparerer eventuelle skader og traume fra fortiden. Vi arbejder terapeutisk,  og kan tilbyde samtaleterapi, kropsterapi og rideterapi sideløbende med ADL træning og miljøterapi.

Målene tager udgangspunkt i handle-og udviklingsplanen fra den anbringende kommune, og mål og delmål sættes sammen med den unge. Såfremt der er mange problematikker kan det være en fordel at der udvælges hvilke der arbejdes med lige nu – så bliver det mere overskueligt for den unge.

Bøgegården udarbejder en udviklingsplan sammen med den unge. Kontaktpersonen følger ugentlig op på udviklingspunkterne. Hver 3. måned afholdes samtale mellem den unge, kontaktpersonen og lederen. Hver 6 måned udarbejdes en statusrapport til den anbringende kommune. Rapporten udarbejdes udfra observationer, den unge udfylder scoretavle på delmål/mål og det hele udmøntes i et progressionsskema.  Skemaet bruges dels for at den unge kan se sin udvikling “på skrift” og dels for at være opmærksom på, hvornår en problematik fylder så lidt, at der skal arbjedes med en anden problematik.