Faglig tilgang

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte unge, inden vi fastligger indsatsen – som iøvrigt kan “flytte” sig med tiden og udviklingen. Vi ved og tror på, at  det relationelle spiller en vigtig rolle – og kan være medvirkende til reparerer eventuelle skader og traume fra fortiden. Vi arbejder terapeutisk,  og kan tilbyde samtaleterapi, kropsterapi og rideterapi sideløbende med ADL træning og miljøterapi.

Vi er uddannede indenfor forskellige pædagogiske og psykoterapeutiske retninger, men har et fælles fagligt arbejdsredskab, som ligger til grund for den tilgang og behandlingsplan vi har til den enkelte.  Vi fastligger indsatsen udfra konflikttrekanten angst, forsvar og følelser fra Intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP). D.v.s vi ser på den unges angstsymptomer, hvori udtrykkes forsvaret og hvilke følelser kan ligge bag angsten og forsvaret. Angstsymptomerne giver os et indblik i, hvornår i barnets første år skaderne er sket og om den unge befinder sig i det psykotiske, borderline eller neurotiske område. Derefter vurderer vi, hvornår og hvor vi vil sætte fokus på behandlingen.

Målene tager udgangspunkt i handle-og udviklingsplanen fra den anbringende kommune, og mål og delmål sættes sammen med den unge. Såfremt der er mange problematikker kan det være en fordel at der udvælges hvilke der arbejdes med lige nu – så bliver det mere overskueligt for den unge.

Bøgegården udarbejder en udviklingsplan sammen med den unge. Kontaktpersonen følger ugentlig op på udviklingspunkterne. Hver 3. måned afholdes samtale mellem den unge, kontaktpersonen og lederen. Hver 6 måned udarbejdes en statusrapport til den anbringende kommune. Rapporten udarbejdes udfra observationer, den unge udfylder scoretavle på delmål/mål og det hele udmøntes i et progressionsskema.  Skemaet bruges dels for at den unge kan se sin udvikling “på skrift” og dels for at være opmærksom på, hvornår en problematik fylder så lidt, at der skal arbjedes med en anden problematik.