Målgruppe

Bøgegården er for unge mellem 17 og 30 år, der er kendetegnede ved, at have stort behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen .

Det er unge med angst og depression,  indad reagerende adfærd , selvskadende adfærd, unge med personligheds forstyrrelser,  tilknytningstraumer, unge udsat for omsorgssvigt eller/og overgreb. Det er unge med psykiatrisk diagnose som eksempelvis skizofreni og borderline.

Generelt er der tale om svære psykologiske eller psykiatriske problemstillinger.

Den unge skal kunne trives i et lille og trygt miljø, hvor der er et overskueligt og stabilt indhold samt et meget stabilt og gennemgående personale. Den unge skal være motiveret for forandring og for at indgå aktivt i sin udvikling.