Hverdagen

Du vil hver dag blive bekræftet i, at vi på Bøgegården inddrager dig i alle de beslutninger og overvejelser, der er i søgen efter bedst mulig udvikling for dig.

Vi arbejder tæt sammen med dig, således er du involveret i din egen udvikling. Vi tager udgangspunkt i, hvilke problemer du ønsker at arbejde med. Vi respekterer, at du er et voksent menneske med egne behov og ønsker.