Målsætning

Bøgegårdens målsætning er, at  den enkelte unge støttes og mødes i at kunne udvikle sine personlige og sociale kompetencer, således at den unge i videst muligt omfang opnår psykisk velvære, stabilitet og selvstændighed.

Vi arbejder udfra en psykodynamisk tankegang og tilgang, en  holistisk, humanistisk og dynamisk tilgang. Vi ved og tror på , at det er muligt at reparerer psykiske ar  og skader via relationer og nye erfaringer.  Vi vil ikke kun  behandle symptomer men behandle det der ligger til grund for symptomerne.