Metode

Bøgegården har en bred faglig tilgang til de unge. Nogle unge har mere brug for struktur end andre, og det kan godt rummes i huset.

Bøgegården har disse faglige tilgange:

– terapeutiske samtaler/ gruppeforløb

– ridning/rideterapi

– kropsterapi ( TRE: trauma releasing exercises.)

– individuelle samtaler med kontaktperson

– miljøterapi

– relationspædagogik

– kognitiv behandling

– anerkendene tilgang

– psykoeducation ( læren om psykisk sygdom)

– social færdighedstræning og ADL  ( træne almindelig dagligdags livsførelse)

– NADA akupunktur