Uddannelsesniveau & planer

Alle personaler på Bøgegården har dels en faglig relevant uddannelse og dels mange års erfaring både med arbejdet med sårbare unge og med arbejde indenfor handicap og psykiatri.

Vi efteruddanner hele tiden personale og ledelse, således vi alle er klædt på til at varetage netop dette arbejde. Når vi vælger længere efter uddannelser er det som regel indenfor det psykodynamiske behandlings område.

Vi ansætter kun faguddannede personale og vikarer, pædagoger, social-og sundhedsassistenter eller socialrådgivere. Flere blandt personalet er uddannet i kognitive behandlingsformer samt har taget grunduddannelsen i gestaltterapi.