Værdier

Ethvert ungt menneske skal ses som et unikt væsen med behov for at få netop den støtte,omsorg, struktur og anerkendelse, som han/hun har brug for.

Den unge har krav på, at blive set og hørt, at blive mødt af og samarbejde med tillidsvækkende og stabile rummelige voksne, som vil dem. Enhver ung har ressourcer og skal støttes og guides i at udfolde disse ressourcer til gavn for egen udvikling – på en værdig, tryg og respektfuld baggrund.

Vi tror på, at ethvert menneske har en iboende lyst til at klare  sig selv.