Visitation

Grundstenen i et godt behandlingssted er en god og grundig visitationsprocedure.  Visitationen må gerne strække sig over en tid, således at den unge får tid og rum til at beslutte sig – motivationen er altafgørende.

Ved henvendelse kan vi ret hurtigt bestemme om den unge henhører til målgruppen, hvorfor vi vil  bede om relevante papirer, f.eks. epikrise fra indlæggelse, beskrivelse af problemet, evt. specialist udtalelser (psykolog, psykiater etc.) Vi forventer at den unge er grundigt udredt .

Papirerne læses igennem af leder og mindst en fra personale gruppen.  Findes det forsat relevant  aftales et  møde på Bøgegården mellem den unge, sagsbehandler og Bøgegårdens leder og personale. Den unges netværk kan også deltage.

På  mødet uddybes de tilsendte papirer, ligesom vi fortæller om vore rammer og muligheder. Det er vigtigt, at vi danner os et indtryk af den unge – og at den unge får et indtryk af  og viden om, hvad vi kan og ikke kan. Begge parter skal have betænkningstid – mindst et par dage. Såfremt der nikkes ja fra alle sider, fremsendes skriftelig kontrakt til anbringende kommune.

Hvis der aktuelt ikke er ledig plads, kan den unge alligevel ønske at komme til at stå på venteliste, og vi vil da tilbyde samme procedure.